delsjoomradet.se
Ett nappatag på Delsjöns is
Under den gångna veckan har det gått ut flera varningar för den farliga isen på Stora och Lilla Delsjön, på grund av att vattennivåerna har ändrats mycket och ofta vilket gjort isen svag (läs mer i…