delsjoomradet.se
När skall skjutbanorna i Kallebäck flyttas? Vi har väntat i 50 år….
Men plötsligt skjuts det skarpt och skotten flitigt knallar från mausergevär på skjutbanornas vallar, och ängens blomdoft flyr, ty vi får lukta krut. (Om Kallebäck i GT 1 juli 1961) Fram till den 5…