delsjoomradet.se
Söder om Stora Delsjön – inventering 1968
Under förra året inleddes publiceringen av texter ur Delsjöutredningen. Idag presenteras det fjärde delområdet, söder om Stora Delsjön. Område nr 4 Området, som är beläget omedelbart S om St. Delsj…