delsjoomradet.se
Sjörået och kopparkitteln i Blacktjärn
Denna trettondag jul presenteras de sägner som förknippas med den lilla märkliga sjön Blacktjärn i områdets östra del. Skildringen är hämtad ur Erik Bergendahls Partille krönika från 1920. Kanske b…