delsjoomradet.se
Flera nämnder vill ge Delsjöområdet ett utökat skydd
Den 22 november 2018 berättades det här om tjänstemannautlåtandet från Fastighetskontoret som avvisade tankarna på ett utökat skydd i form av naturreservat för bland annat Delsjöområdets västra del…