delsjoomradet.se
Ny skjutbana planeras i Kallebäck
Inför byggnadsnämndens möte den 27 november har ett förslag till samråd angående en ny skjutbana i Kallebäck presenterats. Staden planerar att lägga den verksamhet som idag finns i Högsbo till Kall…