delsjoomradet.se
När det moderna Kallebäck planerades och byggdes
Kallebäck, den gamla byn invid Delsjöområdets södra gräns, genomgår en dramatisk förändring. Nyligen revs butikerna vid Mjölktorget och den låga bebyggelsen där har nu ersatts med två höghus med 14…