delsjoomradet.se
Mellan Stora Torp och Kallebäck – inventering 1968
Delområde 2 i Delsjöutredningens indelning av reservatet är temat för denna söndagsläsning. I bedömningen som utredningen gjorde räknades merparten av marken som ”sportområde” på grund …