delsjoomradet.se
Ilsken älgtjur i delsjöområdet stångade flanör
Med tanke på att älgjakten inleds inom delar av området i morgon kan det vara på sin plats med en älgberättelse från 1962. Men i detta fall var det snarast älgen som bedrev jakt på människa. ”En fo…