delsjoomradet.se
Stabbeparken vs Härlanda tjärn
Hur värderas naturområden i Göteborg? Den frågan måste ställas efter de senaste årens olika förslag till ingrepp i Delsjöområdet och andra närliggande grönområden. Som alla läsare av Delsjöområdets…