delsjoomradet.se
Naturinventering i Delsjöområdet 1968
Inför beslutet 1970 om att fastställa Delsjöområdets gränser och skydda det mot exploatering gjordes en omfattande utredning, som jag tidigare har berättat om. Den omfattade historia, arkeologi, be…