delsjoomradet.se
50 år sedan det blev tillåtet att bada i Delsjöarna
Midsommaraftonen 1968 upphävdes förbudet mot att bada i Delsjöarna.