delsjoomradet.se
Skjutövning i Delsjöområdet 1911
Delsjöområdet har under lång tid används som övningsområde för militär och skytte. Utmed Gamla Boråsvägen finns ännu flera skjutbanor och det är planerat att dessa skall byggas ut då anläggningarna…