delsjoomradet.se
När 10 000 åkte skridskor på Härlanda tjärn
Delsjöområdet bjuder ännu under andra veckan i mars på vinterväder och besökarna är många, även om vi ännu i år inte kunnat nå upp till hur det var dagarna efter jul 1964 när rekordmånga besökte Hä…