delsjoomradet.se
Delsjöområdet ”naggas i kanterna”
I en artikel i Göteborgs Tidningen 1944 förnekades att det fanns planer på höghusbebyggelse i Delsjöområdet och att en planerad folkhögskola på åsen mellan Delsjöarna, alltså mitt i området, nog sk…