delsjoomradet.se
100-tals i livsfara på Delsjöns is nyårsaftonen 1968
Kalla vintrar har göteborgarna i generationer vallfärdat till Delsjöarna för att åka skridskor, skridskosegla eller om det legat snö på isen, åka skidor. Men skidåkning på snötäckt is kan vara myck…