delsjoomradet.se
Skola vs. Riksintresse för friluftslivet
En skola kan vara viktig lokalt, men ett riksintresse markerar ett nationellt intresse. Hur skall dessa vägas mot varandra? Här presenteras varför Delsjöområdet är ett riksintresse och vad det bety…