delsjoomradet.se
Auktion på Kålltorpsgårdarna 1819
De dåliga tiderna efter Napoleonkrigens slut drabbade många ägare av gårdar i Örgryte. I fallet med Kålltorps försäljning skedde den efter att Grönwall avlidit, men det märks ändå i kungörelsens ut…