delsjoomradet.se
Decembris Månads Syslor
Årets sista månad har inletts och vi har därmed kommit fram till den sista delen i berättelsen kring vad en jordbrukare under 1700-talet kunde förväntas syssla med varje månad. Den Estlands födda R…