delsjoomradet.se
Ökat skydd för Delsjöområdet skall nu åter diskuteras
Det kommande Byggnadsnämndsmötet den 28 november är intressant för alla som anser att Delsjöområdet bör skyddad från ytterligare ingrepp/bebyggelse. Man kan dock fråga sig om det inte vore enklare …