delsjoomradet.se
Gäddorna lurar i vassen!
När det skulle planteras in ädelfisk i Delsjöarna under 1960-talet rotenonbehandlades sjöarna för att all döda gäddor, abborrar och annan ”icke önskvärd” fisk. Rotenon är ett fisk- och insektsgift …