delsjoomradet.se
Novembris Månads Syslor
För elfte gången detta år skall första söndagen i månaden handla om vad en jordbrukare, exempelvis på Stora Torp, kunde ägna sig åt under den kommande månaden. Om man skulle följa Broocmans råd var…