delsjoomradet.se
Kalkning av sjöar och vattendrag i Delsjöområdet
Sportfiskarna har nu inlett kalkning av flera sjöar och vattendrag i Göteborgsområdet, däribland Delsjöområdet. (se länk) Framförallt är det Odensvaletjärnen som skall kalkas för att höja PH värdet…