delsjoomradet.se
Arsenik grävdes ned vid Brudaremossen 1971
Arbetet med att anlägga en ny VA-ledning vid Brudaremossens gamla soptipp har nyligen omnämnt här på Delsjöområdets historia. Det kan dyka upp många överraskningar vid grävande vid soptippar då det…