delsjoomradet.se
Bilder från ”nya” Stans väg
Under sommaren inleddes ombyggnaden av Stans väg, arbetet skall pågå till 2019. De arbeten som utfördes i år innebar inte någon dramatisk förändring, men när hela vägen ser ut så som de nya sträcko…