delsjoomradet.se
Husesyn på Skårs högar
Upptakten till dagens berättelse var ett möte efter föredraget i samband med Delsjökolonins 90-års firande. Det var Mia-Mari Lundgren, arrendator av Skårs högar som jag då för första gången hade mö…