delsjoomradet.se
Kott-Lasses skog
Högst upp på Ulveberget i de östra delarna av området sitter det sedan några år en skylt med texten ”Kottlasses skog”, på skylten finns även ett ansikte, allt skapat i trä. Vi är nog må…