delsjoomradet.se
Junii Månads syslor
En ny månad har inletts och vi skall åter färdas tillbaka till 1700-talet för att upptäcka vad en jordbrukare då hade att tänka på under juni (eller Junii) månad. Vi börjar ute på marken, alltså på…