delsjoomradet.se
Blå Tornets hemligheter avslöjas
Området kring Stora Torp döljer många hemligheter. Några av dessa avslöjas nu genom att arkeologer undersöker Blå tornet med omgivningar.