delsjoomradet.se
Lågvatten i Delsjön vid fornlämning 48:1
Vattennivåerna i Delsjöarna är just nu låga, det händer periodvis när det tappas av mer vatten än vad som kommer in från Göta älv, eller när införseln av någon anledning stängs av. Under söndagens …