delsjoomradet.se
Syslor och förrättningar uti MARTII Månad
Våren närmar sig och det är dags att för tredje gången återvända till hur ett jordbruks sysslor under 1700-talet. Med hjälp av Reinerus Reineri Broockmans ”handbok” skall vi denna gång först bege o…