delsjoomradet.se
Lantauktion på Stora Torp 1943
I mars 1943, mitt under brinnande världskrig, avvecklades jordbruket vid Stora Torp och gårdens inventarier såldes vid en stor lantauktion. I texten till bilden i sidhuvudet fanns det följande att …