delsjoomradet.se
Degsjöhult
Under Hultet Nedergårdens båda jordbruk fanns under 1800-talet två torp, Sjöliden och Degsjöhult. Sjöliden låg ursprungligen utmed landsvägen men flyttades i samband med skiftet till en plats närma…