delsjoomradet.se
Olagliga ravefester i Delsjöområdet
Vi som regelbundet besöker Delsjöområdet har under sommaren flera gånger träffat på stora folksamlingar och högtalaranläggningar som sprider hög ”musik” över skogen. Dessutom kör deltag…