delsjoomradet.se
Berätta din historia!
Via hemsidan / appen ”Min Stad” kan nu alla gå in och markera en plats och berätta en historia och/eller visa en bild. Det är ett utmärkt tillfälle att lyfta fram Delsjöområdets nutidsh…