delsjoomradet.se
Röfvarlifvet är så herrligt!
Den som rör sig bortanför joggingspåren kring Delsjöarna kan ibland påträffa små lägerplatser, ibland riktiga kojor ute i skogen. Det rör sig om personer som av olika skäl dragit sig undan samhälle…