delsjoomradet.se
Stora Torps stallar får nytt tak
Just nu pågår arbetet med att lägga nytt tegeltak på Stora Torps stallar. Det blir ett taktegel som är lite matt i färgen så att det inte skall se ut som en nybyggd villa eller radhus. Det blir ett…