delsjoomradet.se
Brasegården
Brasegården omnämns, så vitt känt, för första gången 1651 i jordeboken. I samma källa omnämns även en Brasse på gården Hallen och det har fått ortnamnsforskarna att misstänka att det var Brasse som…