delsjoomradet.se
Nya invånare väntas vid Sanatoriet
Förra söndagen berättade jag om Sanatoriet (Renströmska sjukhuset). Den gamla huvudbyggnaden har redan byggts om till bostäder men nu väntar en långt större förändring av hela området. Ett program …