delsjoomradet.se
Ny skola vid Härlanda tjärn?
En ny skola planeras invid Härlanda tjärn, den är tänkt att ge plats åt 560 elever. Dessutom önskas det en idrottshall några få meter från gränsen för naturreservatet!