delsjoomradet.se
När tippen kom till Delsjön
Delsjöområdet har av stadens invånare under lång tid setts som en trevlig plats att besöka för promenader och sportaktiviteter, men stadens styrande har många gånger sett området som en avstjälpnin…