delsjoomradet.se
Referenser och källor är viktiga
Bilden i sidhuvudet är hämtad ur brandförsäkring över Kärralunds gård 1801 Den 8:e november förra året skrev jag ett inlägg och berättade om Sören Skarbacks reaktion på ett par rader som länge funn…