delsjoomradet.se
Ett nytt vindskydd byggs på Getryggen
Det gamla vindskyddet på toppen av Getryggen (Västra Långefjäll) har i många år sett bedrövligt ut, svårt skadat av vårdslösa besökare. Nu växer ett nytt vindskydd fram (se bilden ovan), låt oss ho…