delsjoomradet.se
Tillfälliga bostäder vid ”Björkekärrsplan”
Nu börjar oron i omvärlden märkas även i kanten av Delsjöområdet när det nu finns en plan för tillfälliga bostäder (max 10 år sägs det) för flyktingar som skall byggas på fotbollsplanen invid arbet…