delsjoomradet.se
Brand i Kallebäck Mellangården 1867
Kartan ovan visar Kallebäcks sör- och mellangårdar i samband med laga skifte 1868 (Lantmäterimyndighetens arkiv 14-ÖRG-153), ett år efter branden som rapporterades i Aftonbladet 1867. ”Götebo…