delsjoomradet.se
Stadsplan för Björkekärr 1948
Under 1930-talet köpte Göteborg stad gårdar och byar norr om Härlanda tjärn av Säveåns Trävaruaktiebolag. Det var landområden som skulle användas för stadens framtida behov. När andra världskriget…