delsjoomradet.se
Renoveringen av stallet börjar snart
Nu märks det att renoveringen av Stora Torps stall snart kan inledas. En byggbod har rullats in på gården vid stallbyggnaderna och flera boxar till hästarna har uppförts på baksidan som skall tjäna…