delsjoomradet.se
Sällskapet Småfoglarnes Vänner planterade skog
”Sällskapet Småfoglarnes Vänner i Göteborg samlades i torsdags, kl. 10 f.m., till ett antal af omkring 1,100 – det öfvervägande flertalet bestående af barn från stadens olika skolor &#8…