delsjoomradet.se
Skjutbanan vid Svarttjärn
Skjutbanorna vid Gamla Boråsvägen brukar de flesta besökare i Delsjöområdet känna till, verksamheten brukar höras över stora delar av området! Att det funnits en skjutbana vid Svarttjärn är nog få …