delsjoomradet.se
Fritiof Olof Kogge ville rädda Stora Torp
Strax efter krigsslutet oroade sig Fritiof Olof Kogge, ledamot av stadsfullmäktige, för att området kring Stora Torp skulle bebyggas och därmed förstöra möjligheterna till friluftsliv i detta stads…